You are leaving this site Merk: ved å klikke på linken fulgt av dette ikonet, vil du forlate
gjeldende webside og gå til Medtronic.SEs webside, som er skrevet på svensk.

CRT-behandling

Hjertesvikt

Diabetesprodukter

Diabetes

  • Paradigm Real-Time insulinpumpe
  • Paradigm Real-Time pumpe og kontinuerlig glukosemåling
  • Guardian Real-Time kontinuerlig glukosemåling
  • CareLink programvare for diabetesbehandling
  • Paradigm Veo insulinpumpe

Gastrisk nervestimulering

Ventrikkelparese (forsinket ventrikkeltømming)

Hjerteklaffreparasjon og hjerteklaffbytte

Hjerteklaffsykdom

Implanterbare defibrillatorer, ICD:er

Takykardi (rask hjerterytme)

Implanterbar hjertemonitor

Besvimelse (uforklarte)

Forkammerarytmi

ITB-behandling

CP – spastisitet

MS – spastisitet

Ryggmargsskade – spastisitet

Slag – spastisitet

Hjerneskade – spastisitet

Spastisitet

Medikamentpumpe

Kreftsmerte

Kronsik rygg- og bensmerte

Nervesmerte

Meniett-behandling

Ménière's sykdom

Nervestimulatorer og DBS-behandling

Dystoni

Essensiell tremor

Parkinsons sykdom

Tvångssyndrom

Nervestimulatorer og ryggmargsstimulering

Komplekst regionalt smertesyndrom

Kronisk rygg- og bensmerte

Hjertekrampe

Nervesmerte

Pacemaker

Bradykardi (langsom hjerterytme)

Ryggradsbehandling

Prolaps i korsryggen

Prolaps i nakken

Vertebra/ryggvirvel

Lumbal spinal stenose (trangt område nederst i ryggkanalen)

Ryggradsfrakturer/brudd

Ryggradssvulst

Skoliose

Sakral neuromodulering

Analinkontinens

Forstoppelse

Overaktiv blære

Urinretensjon

Shunter

Hydrocefalus

NPH

Stenter

Hjerteinfarkt

Hjertekrampe

Arterieforkalkning

Stentgrafter

Aneurisme

Aortadisseksjon

Michelson Technology at Work
Produktene på denne siden er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic.
Norway