Stillinger

Tenk deg å kunne bidra til å endre livskvaliteten til mennesker med kroniske lidelser. Hos Medtronic kan du gjøre nettopp det. Vi utvikler teknologi som behandler kroniske sykdommer på nye måter, slik at mennesker kan leve bedre og lenger. Vi ble ikke et verdensledende selskap ved å sitte på sidelinjen. Vi engasjerer oss aktivt i å forme bransjen og transformere teknologien slik at legene får det de trenger til å hjelpe pasientene med å komme seg videre i livet. Visjonen vår krever modige ledere. Hvis du ønsker en karriere som er utfordrende, motiverende og givende, håper vi du vil vurdere å jobbe hos oss, ettersom vi flytter grensene for medisinsk teknologi.

Ledige stillinger

Som verdens største medisinsk-teknologiske selskap, har vi ledige stillinger i mange land og innenfor mange typer teknologi, behandlinger og funksjonsområder. Du kan søke etter ledige stillinger og sende inn en søknad online direkte fra den aktuelle oppføringen.
Mer

Målsetning og kultur

Hver dag utvider vi betydningen av hva det vil si å oppfylle målsetningen vår. Vi forsøker kontinuerlig å finne mindre invasive og mer effektive måter å "lindre smerte, bedre livskvaliteten og forlenge livet" på. Ditt bidrag vil hjelpe oss til å nå denne målsetningen, uansett hva du gjør.
Mer

Last updated: 31 May 2016

Section Navigation

Additional information

Norway