Personvernerklæring

ERKLÆRING OM PERSONVERNREGLER FOR EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA (EMEA)

I denne erklæringen om personvernregler beskriver vi hvordan Medtronic behandler personopplysninger. For at vi fortsatt skal ha fremgang er det svært viktig å opprettholde og respektere tilliten fra kunder, forretningsforbindelser, forhandlere og pasienter. Vi vil alltid behandle personopplysninger:

 • med konfidensialitet og rettferdighet
 • på riktig måte, i henhold til egne erklæringer
 • på lovlig vis, i samsvar med gjeldende lover, direktiv, forskrifter og regler for datavern

Hvem er Medtronic?

Medtronic er det navnet vi bruker for å vise til hele virksomheten, inkludert Medtronic, Inc., et selskap som er basert i USA, og alle de andre selskapene det kontrollerer, som datterselskaper og tilknyttede selskaper. Med ordene vi eller vår/vårt/våre menes Medtronic.

Når gjelder disse personvernreglene?

Disse personvernreglene gjelder når vi behandler personopplysninger som er samlet inn fra landene i Europa, Midtøsten og Afrika. Disse personvernreglene gjelder data når vi samler de inn direkte fra den personen som dataene identifiserer, og også når vi samler inn data fra én person (eller ett selskap) som identifiserer en annen person. Når vi bruker ordene "du", "meg" og "jeg" i denne erklæringen om personvernregler, mener vi altså den enkeltpersonen som vi behandler personopplysninger om, enten vi samler inn den informasjonen direkte fra personen det gjelder, eller indirekte fra noen andre.

Denne erklæringen om personvernregler gjelder ikke når vi behandler informasjon:

 • om våre ansatte i forbindelse med deres ansettelsesforhold med oss
 • når vi har gitt andre fraskrivelser, regler, vilkår for bruk eller andre merknader som indikerer at denne reglen ikke gjelder, eller at en annen regel eller merknad gjelder
 • som ikke identifiserer deg som en enkeltperson, inkludert personopplysninger (som vi definerer nedenfor) som vi har avidentifisert, slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere deg

Hva menes med databehandling?

Databehandling innebærer all håndtering av personopplysninger, enten det skjer automatisk eller ei, inkludert innsamling, bruk, utlevering, tilpassing, endring, retting, fremhenting, kombinering, blokkering, sletting, overføring, ødelegging, registrering, organisering, lagring og bruk av personopplysninger.

Hva menes med personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som gjelder deg, og som vi kan bruke til å identifisere deg, for eksempel din/ditt:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • adresse
 • personnummer eller annen nasjonal identifikasjonskode
 • kontonummer
 • All annen informasjon som identifiserer eller kan identifisere deg og gjelder deg

Noen typer personopplysninger er sensitive opplysninger. Sensitive opplysninger er definert nedenfor. Når vi bruker uttrykket personopplysninger i denne erklæringen om personvernregler, omfatter det også sensitive opplysninger med mindre noe annet er angitt.

Når og hvordan samler Medtronic inn personopplysninger?

Medtronic kan samle inn personopplysninger på flere ulike måter. For eksempel:

 • Noen steder på nettstedet vårt kan du sende oss personopplysninger om deg selv. Du kan for eksempel fylle ut et registreringsskjema, et spørreskjema eller et e-postskjema. Du kan også la oss tilpasse din tilgang til nettstedene våre. I så fall blir du bedt om å oppgi visse personopplysninger slik at du kan ha mer nytte av nettstedene våre. Når disse opplysningene kombineres med ikke-personlige opplysninger som vi samler inn via informasjonskapsler (cookies), kan vi se at du har besøkt nettstedene våre før.
 • Vi kan samle inn personopplysninger om deg når du kontakter oss for å få informasjon om produkter, tjenester eller annet.
 • Vi kan samle inn personopplysninger om deg i forbindelse med forretningstransaksjoner med kunder, forhandlere og andre forretningsforbindelser.

Hvordan behandler Medtronic personopplysninger?

Vi kan behandle personopplysningene dine (bortsett fra sensitive opplysninger, som omtales for seg nedenfor):

 • for å svare på forespørsler og spørsmål
 • for å oppfylle en kontrakt eller i forbindelse med kontraktsforhandlinger med eller om deg
 • for å opprette journaler, inkludert journaler med personopplysningene dine
 • for å kontakte deg via post (eller på andre måter med din tillatelse) med informasjon som kan være av interesse for deg, inkludert informasjon om kliniske forsøk og om produkter og tjenester fra oss og andre
 • for analyseformål og for å forske på, utvikle og forbedre programmer, produkter, tjenester og innhold
 • for å fjerne personlige identifikatorer (navn, e-postadresse, personnummer osv). I så fall kan du ikke lenger identifiseres som en unik enkeltperson. Når vi har avidentifisert opplysningene, er de ikke-personlige opplysninger og er ikke underlagt denne erklæringen om personvernregler
 • for å tilpasse tilgangen til nettstedene våre til deg, for eksempel ved å fortelle deg om nye funksjoner som kan være av interesse for deg
 • for å håndheve denne erklæringen om personvernregler og ellers beskytte våre rettigheter eller vår eiendom
 • for å verne om dine vitale interesser eller andres helse, sikkerhet eller velferd
 • for å overholde en lov eller forskrift, rettsavgjørelse eller en annen rettslig plikt
 • på grunn av våre andre legitime interesser, med mindre en slik behandling får en uheldig innvirkning på dine rettigheter og friheter
 • på andre måter du samtykker til

Hva menes med sensitive opplysninger?

Noen typer personopplysninger er sensitive opplysninger. Sensitive opplysninger er personopplysninger som utleverer eller gjelder din helse (som serienummeret for utstyret ditt eller datoen for et implantat), rasemessig eller etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualliv, politisk oppfatning eller fagforeningsmedlemskap.

Vil Medtronic samle inn eller behandle sensitive opplysninger annerledes enn andre personopplysninger?

Medtronic vil bare samle inn og behandle sensitive opplysninger:

 • på en måte som du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til
 • for å beskytte dine vitale interesser, i tilfeller der du ikke kan gi ditt uttrykkelige samtykke eller slikt
 • samtykke ikke kan forespørres på rimelig sett
 • i henhold til nasjonal lovgivning
 • der behandlingen er nødvendig av medisinske grunner og vi har samme taushetsplikt som helsepersonell
 • for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav

For eksempel:

 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger om pasienter fra kunder, forhandlere eller andre forretningsforbindelser når vi gir deg behandlingsstøtte eller teknisk støtte for våre produkter eller tjenester.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger om pasienter når vi får spørsmål eller forslag til våre produkter og tjenester.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger som kreves av FDA i USA og europeiske og andre offentlige myndigheter for å sikre en trygg og effektiv bruk av våre produkter og tjenester.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger om deltakere i kliniske forsøk, studier og andre forskningstiltak.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger direkte fra deg, når du frivillig gir oss disse opplysningene.

Kommer Medtronic til å bruke personopplysninger for å kontakte meg med markedsføringsmateriale?

Vi kan av og til kontakte deg personlig, via e-post, via faks, via post eller på telefonen for å gi deg informasjon om programmer, produkter, tjenester og innhold som kan være av interesse for deg, med mindre du gir beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet angående markedsføring eller markedsundersøkelser. Hvis gjeldende lov krever at vi må ha ditt uttrykkelige samtykke før vi sender deg visse typer markedsføringsmateriale, sender vi deg bare denne typen materiale etter at du har gitt slikt samtykke.

Hva hvis jeg ikke ønsker å motta markedsføringsmateriale fra Medtronic lenger?

Hvis du ikke lenger vil at vi skal kontakte deg angående markedsføringsmateriale eller markedsundersøkelser, eller du vil stoppe behandlingen av dine personopplysninger på en annen måte, kan du kontakte oss som forklart til slutt i denne erklæringen for å gi oss beskjed om dette. I alle e-postmeldinger vi sender til deg, står det dessuten forklart en enkelt og automatisk måte å stoppe e-postmeldinger fra oss på.

Deler Medtronic personopplysninger med tredjeparter?

Medtronic deler ikke personopplysninger med en uvedkommende tredjepart uten din tillatelse, med unntak av det det ellers er gjort rede for i denne personvernerklæringen.

I forbindelse med den vanlige forretningsdriften deler vi noen personopplysninger med selskaper vi leier inn for å utføre tjenester eller funksjoner på våre vegne. Vi bruker for eksempel kanskje forskjellige forhandlere eller leverandører for å sende produktene våre. I så fall gir vi forhandleren eller leverandøren visse opplysninger for at de skal kunne behandle ordren din, for eksempel navn og postadresse. I alle tilfeller der vi deler personopplysningene dine med en tredjepart, gir vi dem ikke lov til å beholde, utlevere eller bruke opplysningene med andre, unntatt for å kunne utføre de tjenestene vi har bedt dem om å utføre.

Vi vil ikke selge, bytte eller publisere dine personopplysninger, unntatt i sammenheng med virksomhetssalg, fusjoner, oppløsninger eller overtakelser.

Vi kan være rettslig tvunget til å utlevere personopplysningene dine som følge av en rettsavgjørelse, vitneinnkallelse, ransakelsesordre, lov eller forskrift. Vi kan samarbeide med rettshåndhevende myndigheter i etterforskningen og rettsforfølgelsen av besøkende på nettstedene som bryter reglene våre, eller som oppfører seg på en måte som er skadelig for andre besøkende (eller ulovlig).

Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjeparter hvis vi mener dette er nødvendig for å:

 • håndheve denne erklæringen om personvernregler
 • beskytte våre rettigheter eller vår eiendom
 • beskytte noens helse, sikkerhet eller velferd
 • overholde en lov eller forskrift, rettsavgjørelse eller en annen rettslig plikt

Kommer Medtronic til å overføre personopplysninger om meg til andre land enn det landet der jeg er bosatt?

Medtronic kan overføre opplysninger fra det landet der opplysningene ble samlet inn, og til et land eller område innenfor EØS samt til alle andre land som ifølge EU har tilstrekkelig personvern. Vi overfører bare informasjon til andre områder hvis:

 • overføringen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Medtronic eller for å iverksette tiltak på din anmodning før kontraktsinngåelsen; eller
 • hvis du gir ditt samtykke til overføringen, eller
 • hvis dataene vil beskyttes i tilstrekkelig grad i det andre landet, ved kontrakt eller annet vern

Medtronic har avtaler med alle dets kontorer og tilknyttede selskaper som sikrer at personopplysninger som overføres mellom Medtronics selskaper, er godt nok beskyttet, inkludert overføring av personopplysninger (som kan omfatte sensitive opplysninger) til Medtronics selskaper i USA.

Hva skjer hvis erklæringen om personvernregler endres?

Hvis vi bestemmer oss for å gjøre betydelige endringer i denne erklæringen om personvernregler, blir slike endringer beskrevet i denne delen av erklæringen. Du finner alltid den mest oppdaterte versjonen av denne erklæringen og historikken på dette nettstedet for landet ditt. Du kan også kontakte oss på adressen nedenfor.

Hva med sikkerheten til personopplysninger?

Vi bruker rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhetssystemer for å beskytte personopplysningene fra tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Vi begrenser også tilgangen til personopplysningene til ansatte og leverandører som må ha disse opplysningene for å gjøre jobben sin. Du bør huske på at ingen overføring på Internett er 100 % sikker eller feilfri. Det gjelder særlig e-post til og fra oss. Slike meldinger er ikke nødvendigvis sikre, og du bør vurdere nøye hva slags informasjon du inkluderer i slike e-postmeldinger.

Hvor lenge beholder Medtronic personopplysninger om meg? Vi beholder ikke opplysningene lenger enn nødvendig. I mange tilfeller er det nødvendig å ta vare på personopplysninger i lange perioder for at de skal være tilgjengelige hvis og når spørsmål eller tvister oppstår. Oppbevaringsperiodene avgjøres individuelt for alle personopplysninger som samles inn, og det tas hensyn til kravene som gjelder for situasjonen og behovet for å ødelegge gamle og ubrukte opplysninger ved første rimelige anledning.

Vi fortsetter å behandle personopplysningene i samsvar med denne erklæringen om personvernregler så lenge vi beholder dem.

Hvordan behandler vi personlige data når funksjonen "send denne siden til en venn" brukes?

Når du bruker funksjonen for å sende en side til en kollega eller en venn, brukes informasjonen du oppgir i skjemaet, bare for å videresende meldingen til mottakerens e-postadresse. Vi behandler personopplysninger som samles inn via denne tjenesten, i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen.

Vi behandler meldingen din som privat korrespondanse mellom deg og mottakeren og vil ikke avsløre innholdet for noen, med unntak av grunner det er gjort rede for i denne personvernerklæringen. Verken ditt eller mottakerens navn eller din eller mottakerens elektroniske adresse videreformidles til tredjeparter, med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen. Informasjon du oppgir når du bruker denne tjenesten, slettes vanligvis i løpet av 24 timer. Det er ditt ansvar å sørge for at mottakeren blir informert om og samtykker i at du bruker vedkommendes personopplysninger til denne tjenesten, og vi kan ikke holdes ansvarlige for skade på tredjeparter fordi du gav oss personopplysninger om tredjeparter.

Finnes det flere personvernregler som gjelder for Medtronics nettsteder?

Lenker

Nettstedene våre kan innholde lenker til nettsteder som drives av andre. Vi gir deg lenkene slik at det skal være lettvint for deg, men vi går ikke gjennom, kontrollerer eller overvåker personvernpraksisen på nettsteder som drives av andre. Vi er ikke ansvarlige for ytelsen til nettsteder som drives av tredjeparter, eller for dine forretninger med dem.

Nettstedene våre kan også innholde lenker til andre nettsteder som drives av Medtronic. Denne erklæringen om personvernregler gjelder bare nettstedene til Medtronics selskaper i Europa, Midtøsten og Afrika, og det kan være små variasjoner i erklæringen som gjelder for de enkelte landene i Europa, Midtøsten og Afrika. Vi anbefaler derfor at du alltid ser gjennom nettstedets personvernregler når du følger en lenke fra dette nettstedet til et annet nettsted, selv når det er til et nettsted som drives av Medtronic.

Informasjonskapsler (cookies) 

Det kan hende Medtronic bruker informasjonskapsler på nettstedene sine. Informasjonskapsler er tekstfiler vi plasserer i nettleserfilene til datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapslene kan lagres på harddisken til datamaskinen. Informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler, er ikke-personlig. Du kan alltid deaktivere informasjonskapslene våre hvis det er mulig i leseren, men da kan det hende visse deler av nettstedene våre ikke fungerer helt som de skal.

I cookie-filen er det informasjon om:

 • Hvilke webbsider du besøkte
 • Hvilke innstillinger du gjorde på webbsiden
 • Hvor lenge var du inne på webbsiden

Tabellen under forklarer cookies vi bruker og hvorfor.

INFORMASJONSKAPSELNAVN FORMÅL

legalcookiewww.medtronic.no

cookie (informasjonskapsel) for å avgjøre
om cookies har blitt akseptert

__utma

Google Analytics

__utmb

Google Analytics

__utmc

Google Analytics

__utmz

Google Analytics

s_cc

Omniture SiteCatalys

s_nr

Omniture SiteCatalys

s_sq

Omniture SiteCatalys

Kontakte Medtronic

Vi gjør vårt beste for å sørge for at opplysningene vi har registrert om deg, er riktige. Hvis du oppdager at informasjonen ikke er fullstendig, nøyaktig eller oppdatert, eller hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen om personvernregler, ber vi deg kontakte oss på:

Medtronic Norge AS
Vollsveien 2A
Postboks 458
1327 Lysaker
Telefon: +47 67 10 32 00
Faks: +47 67 10 32 10

Versjon: juli 2012

Last updated: 8 Aug 2012

Section Navigation

Norway