Surgical Technologies

Surgical Technologies utvikler produkter og prosedyreløsninger for nevrologisk/spinal kirurgi, kranial og ortopedisk kirurgi, øre-, nese- og halskirurgi og kirurgisk onkologi. Vi konstruerer, utvikler, produserer og støtter helsepersonell med avanserte løsninger for kirurgisk navigering og bildediagnostikk, elektriske kirurgiske verktøy og systemer, intraoperative nerveovervåkningsenheter, avanserte energibaserte enheter for hemostatisk forsegling og vevsdisseksjon og implanterbare enheter for hydrocefalusbehandling.

Viktigste produktkategorier: Øre, nese og hals (ENT)

Elektriske ENT-kirurgiske systemer1

Elektriske kirurgisk system

Med mer enn 90 bruksspesifikke blader og bor bidrar våre elektriske kirurgiske systemer til bedre presisjon, kirurgisk tilgang og pasientutfall i en lang rekke ENT-prosedyrer.

Tilstand:


Intraoperative nerveovervåkningssystemer1

Intraoperativt nerveovervåkningssystem

Disse systemene hjelper kirurger med å redusere risikoen for nerveskade under forskjellige ENT-prosedyrer og generelle kirurgiske prosedyrer, så som å fjerne tumorer fra øret eller skjoldbruskkjertelen. Våre enheter gir kirurger mulighet til å lokalisere, visualisere og kartlegge motornervefunksjonen, noe som sikrer tilbakemelding som både kan ses og høres.


Bildediagnostisk kirurgisk system1

Elektromagnetisk ENT navigeringssystem

Vårt elektromagnetiske ENT-navigeringssystem gjør det mulig for kirurger å spore den relative plasseringen av instrumenter i pasientens bihuler eller skallebasis. Det gir en maksimal mengde informasjon om hver pasients unike anatomi og hjelper kirurger med å ta mer informerte avgjørelser.


Elektriske bihuleirrigasjonssystemer1

Enhet for behandling av kronisk sinusitt

Denne unike enheten er en behandling for kronisk sinusitt som bruker en elektrisk, roterende saltvannsspray til å skylle bihulene. Den bidrar til å løsne og fjerne den motstandsdyktige bakterien forbundet med gjentatte bihuleinfeksjoner2.


Behandlinger for pusteforstyrrelser under søvn

Implantater som reduserer snorking og søvnapné

Våre produkter tilbyr løsninger for å behandle pasienter med pusteforstyrrelser under søvn som kan skyldes forskjellige ting så som løst ganeseil, deformert nedre nesemusling eller hypertrofi osv. For eksempel bidrar Pillar-implantatene til å avstive ganeseilet og redusere vevsvibrasjon som kan forårsake snorking2.

Viktigste produktkategorier: Nevrologisk, spinal og ortopedisk kirurgi

Kirurgiske systemer for navigering og bildediagnostikk1

Kirurgiske systemer for navigering og bildediagnostikk

Under kraniale, nevrologiske, spinale og ortopediske prosedyrer gjør våre løsninger for kirurgisk navigering og bildediagnostikk det mulig for kirurger å visualisere pasientens anatomi, spore instrumentenes plassering i forhold til anatomien, navigere plasseringen av behandlingen og bekrefte tumorreseksjon. Disse løsningene forbedrer kirurgers nøyaktighet og forbedrer potensielt de kliniske utfallene2.


Hydrocefalusventiler og -shunter1

Shunt og trykkventil

For hydrocefalusbehandling leverer vi shunter for å drenere overskytende cerebrospinalvæske (CSF) fra hjernen til en annen kroppsdel hvor den kan absorberes. Med våre justerbare trykkventiler kan trykk-/strømningsinnstillingene forandres ikke-invasivt etter at shunten er implantert, slik at shuntrevisjonskirurgi unngås. Vi tilbyr også antibiotikaimpregnerte katetre for shuntene som i laboratoriestudier er påvist å redusere bakteriekolonisering som kan forårsake infeksjon og shuntsvikt2.


Elektriske høyhastighetsdrillsystemer1

pneumatisk elektrisk høyhastighetsdrill

Med egenutviklet teknologi leverer våre pneumatiske og elektriske høyhastighetsdrillsystemer optimal kraft, ytelse og allsidighet for et bredt spekter av kirurgiske prosedyrer, deriblant kraniale, nevrologiske, spinale og ortopediske prosedyrer. Vi tilbyr et bredt utvalg av utskiftbare verktøyer og koblinger som fungerer sammen med disse drillene.

 

Viktigste produktkategorier: Avansert energi

Bipolare tetningsmidler1

Transcollation-enhet

Disse innovative enhetene tilbyr Transcollation®-teknologi, en kombinasjon av radiofrekvensenergi (RF) og saltløsning for å sikre hemostatisk forsegling av bløtvev og ben under ortopediske, spinale, onkologiske og thorakale prosedyrer.


Vevsdisseksjonenheter1

Vevsdisseksjonsenhet

Våre vevsdisseksjonsenheter tilbyr samme presisjon som skalpell og samme blødningskontroll som tradisjonell elektrokirurgi uten omfattende kollateral termisk skade. De brukes i plastiske/rekonstruktive, elektrofysiologiske og ortopediske kirurgiske prosedyrer samt ENT-prosedyrer og generell kirurgi.

Litteratur

  1. En oversikt over indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger finnes i bruksanvisningen.
  2. Data tilgjengelig på fil.
Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway