Neuromodulation

Neuromodulation er det nest eldste og tredje største av Medtronics forretningsområder. Det startet da vi overførte vår ekspertise i elektrisk hjertestimulering til å behandle sykdommer og tilstander som involverer nervesystemet. I dag omfatter våre produkter nevrostimuleringssystemer og implanterbare legemiddeltilførselssystemer for kronisk smerte, alvorlig spastisitet, alminnelige bevegelsesforstyrrelser, psykiatriske lidelser og urologiske og gastrointestinale lidelser.

Viktigste produktkategorier

Behandling med dyp hjernestimulering* (DBS)

Behandling med dyp hjernestimulering

DBS-behandling bruker en kirurgisk implantert nevrostimulator, ikke ulik en pacemaker, til å levere elektrisk stimulering til presist målrettede områder i hjernen for å blokkere uønskede signaler.
DBS-systemet inkluderer:

  • en nevrostimulator, som typisk implanteres like under huden i øvre del av brystet
  • en avledning (tynt sett av ledninger) som fører behandlingssignalene til elektrodene, som leverer stimulering til hjernen
  • en forlengelse (tynt sett av ledninger) som kobler avledningen til nevrostimulatoren

Legemiddelinfusjonssystemer*

Legemiddelinfusjonssystem for å behandle kronisk smerte

Legemiddelinfusjonssystemer bruker to fullstendig implanterbare komponenter – en legemiddelpumpe og et intraspinalt kateter – til å tilføre presise mengder legemiddel direkte til enten de epidurale eller intratekale rommene.

Siden legemiddelinfusjonssystemer tilfører legemidler direkte til ryggraden i stedet for å føres gjennom kroppen på samme måte som orale legemidler, kan intraspinal legemiddeltilførsel lindre symptomer med mindre legemiddelmengder enn ved oralt inntak. Dette kan tilby et alternativ for pasienter som ikke responderer på, eller som opplever bivirkninger av, orale behandlingsdoser.

Disse systemene brukes til å håndtere alvorlig spastisitet og kronisk smerte av ondartet eller ikke-ondartet opprinnelse.

Tilstander som kan behandles med et legemiddelinfusjonssystem**

Alvorlig spastisitet forbundet med:

Kronisk smerte av ondartet eller ikke-ondartet opprinnelse:

**Kronisk infusjon av legemidler eller væsker er testet som kompatibelt og angitt på produktmerkingen.


Gastriske stimuleringssystemer*

Nevrostimulatorenhet regulerer kronisk kvalme

En liten enhet kalt nevrostimulator implanteres under huden, vanligvis i nedre del av bukregionen. To isolerte ledninger kalt avledninger implanteres i bukveggmuskelen og kobles deretter til nevrostimulatoren, som sender elektriske pulser gjennom avledningene for å stimulere den glatte muskulaturen i nedre del av magen. Dette kan bidra til å regulere kronisk kvalme og oppkast forårsaket av gastroparese.

Tilstand


Sakrale nevromoduleringssystemer*

Sakralt nevromoduleringssystem i nærheten av halebenet

Disse enhetene, som typisk implanteres i øvre del av rumpeballen, sender milde elektriske pulser til korsnervene i nærheten av halebenet. Korsnervene styrer blæren, nedre del av tarmene og genitaliene, og spiller en stor rolle i reguleringen av urin- og tarmfunksjonen.

Tilstander

Intraktabel funksjonell dysfunksjon i nedre urinveier, deriblant:

Pasienter finner mer
informasjon på nettsiden vår under blærekontroll og tarmkontroll.


Ryggradsstimuleringssystemer*

Ryggradsstimuleringsenhet for behandling av kronisk smerte

Ryggradsstimulering (en type nevrostimuleringsbehandling) leveres med en liten ryggradsstimulator implantert. Den leverer milde elektriske impulser til pasientens ryggrad for å avbryte smertemeldingen. I stedet for å føle smerte føler de fleste pasienter en kriblende følelse kalt parastesi.

Pasienter kan justere stimulatorens styrke og plassering ved hjelp av en håndholdt programmeringsenhet. Pasienter kan for eksempel regulere forskjellige stimuleringsnivåer på forskjellige tidspunkter i løpet av dagen eller for forskjellige aktiviteter – så som gåing, soving eller sitting. Avhengig av det nevrostimulerende systemet kan enheten automatisk justere stimuleringen når en pasient skifter posisjon.

* Indikasjonen for behandling av disse tilstandene ved hjelp av ryggradsstimulering er begrenset til overkroppen og/eller ekstremitetene.

Pasienter finner mer informasjon
på nettsiden vår Tame the Pain.

 *En oversikt over indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger finnes i bruksanvisningen.

Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway