Coronary

Perkutan koronarintervensjon (PCI)

Medtronic Balloon Angioplasty and Stenting

PCI er vanligvis kjent som koronarangioplastikk og er en ikke-kirurgisk prosedyre som brukes til å behandle de stenotiske (innsnevrede) koronararteriene i hjertet som vi ser ved hjerteinfarkt. Disse stenotiske segmentene skyldes ansamlingen av kolesterolladet plakk som dannes på grunn av arterosklerose.

PCI utføres vanligvis av en intervensjonskardiolog. Under PCI skyver kardiologen en tømt ballong eller annen enhet på et kateter fra den inguinale femoralarterien eller radialarterien opp gjennom blodårene til de når blokkeringsstedet i hjertet. Røntgenbildediagnostikk brukes til å styre innføringen av kateteret. Ved blokkeringen blåses ballongen opp for å åpne arterien og la blod strømme fritt. En stent plasseres ofte på blokkeringsstedet for å åpne arterien permanent.

Viktigste produktkategorier

Legemiddeleluerende stenter, nakenmetallstenter, angioplastikkballonger, legemiddeleluerende ballonger, ledekateter, ledevaiere, manuelle aspirasjonskatetere


Ablasjonskateter for renal denervering

Systemet består av et lite, styrbart behandlingskateter og en automatisk styrt generator til levering av behandlingen. Behandlingen krever ikke åpen kirurgi. Et innføringskateter føres inn gjennom en hylse og styrer kateteret til nyrearteriene. Kateteret leverer høyfrekvens-radiobølger, kalt RF-bølger, til 4–6 steder innenfor hver av de to nyrearteriene. Formålet med denne energitilførselen er å forstyrre nervene og senke blodtrykket over en periode på flere måneder.

Tilstander

Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway