Behandling av hjerterytmesykdom (CRHF)

CRHF er det eldste og største av Medtronics forretningsområder. Vårt arbeid med hjerterytmebehandlinger begynte i 1957, da én av våre grunnleggere, Earl Bakken, utviklet den første bærbare pacemakeren til å behandle unormalt langsomme hjerterytmer. Siden den gang har vi videreutviklet vår ekspertise i elektrisk stimulering for å behandle andre hjerterytmesykdommer. Vi har også rettet fokus mot overordnet sykdomsbehandling ved å integrere diagnostiske verktøy og bygge overvåkningsmuligheter inn i mange av våre enheter.

Viktigste produktkategorier

Kateterbaserte ablasjonssystemer*

Medtronic Catheter-Based Ablation System

Disse systemene omfatter et kateter (en tynn, fleksibel ledning) som bærer en oppblåsbar ballong eller en serie av elektroder som settes inn i kroppen via et lite snitt og manøvreres til åpningen i lungevenen i hjertet. Enhetene enten kjøler eller varmer vevet, noe som fører til arrdannelse. Arret kobler ut uønskede elektriske kretser som bidrar til unormal hjerterytme (atrieflimmer).


Implanterbare pacemakere og defibrillatorer for kardial resynkroniseringsbehandling (CRT-P-er og CRT-D-er)*

implantable defibrillator

Disse enhetene, som typisk implanteres i øvre del av brystet, overvåker og synkroniserer rytmen i høyre og venstre hjertekammer for å optimalisere pumpefunksjonen.

Tilstander


Implanterbare cardioverter-defibrillatorer (ICD-er)*

Medtronic Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)

Disse enhetene, som typisk implanteres i øvre del av brystet, er konstruert for å overvåke hjerterytmer og behandle hjerter som slår for raskt ved hjelp av små elektriske impulser og/eller støt. Foruten selve enheten implanteres avledninger (små isolerte ledninger) av to hensyn: for å føre informasjonssignaler fra hjertet til anordningen, og eventuelt føre elektriske impulser til hjertet.


Implanterbare pacingsystemer*

Medtronic Cardiac Pacing System

Disse enhetene, som typisk implanteres i øvre del av brystet, overvåker hjerterytmer og behandler hjerter som slår for sakte. De sender ørsmå elektriske impulser til hjertet etter behov for å regulere hjerterytmen.


Implanterbare hjertemonitorer*

Medtronic Insertable Cardiac Monitor

Disse små enhetene, som typisk implanteres like under huden i øvre del på venstre side av brystet, overvåker fortløpende hjerterytmen og registrerer den enten automatisk eller når den blir utløst av en håndholdt pasientassistent for å bidra til å diagnostisere årsaken til uforklarlig besvimelse eller unormale hjerterytme.


Fjernovervåkningssystemer for implanterbare kardiale enheter*

Medtronic Remote Monitoring System for Implantable Cardiac Devices

Disse systemene knytter våre implanterbare enheter til autoriserte leger via Internett. Leger kan på denne måten utføre en komplett analyse av alle dataene lagret i pasientens enhet, på lignende måte som man ville sett under besøk på legekontoret.
Mer info

*En oversikt over indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger finnes i bruksanvisningen.

Last updated: 12 Jan 2015

Section Navigation

Additional information

Norway