Endovascular Therapies

Endovascular Therapies-virksomheten er blant de raskest voksende avdelingene i Medtronic. Den omfatter to avdelinger: Aortic og Peripheral. Aortic-avdelingen utvikler stenttransplantater og hjelpeteknologi for minimalinvasiv utbedring av aneurismer i aorta, den største arterien i kroppen som har sin opprinnelse i hjertet. Peripheral-avdelingen utvikler stenter, ballonger og støttekateter samt legemiddeleluerende ballonger for intervensjonsbehandling av syke arterier som fører blod gjennom kroppen til underekstremitetene.

Viktigste produktkategorier

Aortastenttransplantater*

Medtronic aortic stent graft

Disse rørformede medisinske enhetene er fremstilt av et spesialvevd stoff sydd på en nettingramme og plasseres inne i en aortaaneurisme – en forhøyning eller ballongseksjon i kroppens største blodkar – for å forsterke aortaveggen og forhindre aneurismen i å sprekke, noe som vanligvis medfører døden. Stenttransplantatet plasseres i kroppen via et kateter som settes inn i en arterie i benet i nærheten av lysken og føres til aneurismen. Aortaaneurismen kan finnes i buk- eller brystregionen. Vi produserer stenttransplantater for aneurismer både i buk- og brystaorta.

Tilstander


Perifere stenter, ballongkatetere, støttekatetere og legemiddeleluerende ballonger*

Medtronic peripheral stent and balloon catheter

Stenter dannes av avanserte metallegeringer som forvandles til nettingrør og brukes til å behandle syke, vanligvis innsnevrede arterier og holde dem åpne. De kan være ballongekspanderbare eller selvekspanderbare. Ballongkatetere brukes til å klargjøre innsnevrede arterier til stenting eller som et alternativ til stenting. De kan være halvbøyelige eller ikke-bøyelige. Begge typer enheter finnes i forskjellige former og størrelser for å tilfredsstille en rekke kliniske og anatomiske hensyn som påvirker valget av enhetens kategori og egenskaper. Støttekatetre kan bidra til å bane vei for ballonger for å føre dem frem til den innsnevrede delen av karet. Legemiddeleluerende ballonger leverer et legemiddel til arterieveggen. Legemiddelet forhindrer restenose, en alminnelig form for gjeninnsnevring av den behandlede arterien.*En oversikt over indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger finnes i bruksanvisningen.

Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway