Oversikt

Våre forretningsområder fordeles på tre hovedgrupper i Medtronic:

  • Cardiac and Vascular Group (CVG): 8,7 milliarder dollar
  • Restorative Therapies Group (RTG): 6,4 milliarder dollar
  • Diabetes Group (DG): 1,5 milliarder dollar
 
Diagram over forretningsområder 2014

Omsetning etter forretningsområde 2014 (i millioner) – Forstørr diagram

Cardiac and Vascular Group

Cardiac and Vascular Group (CVG) samler Medtronics hjerte- og karvirksomhet i én tverrfunksjonell driftsenhet. CVG tilbyr innovative, komplette løsninger som er blant de mest vidtfavnende i bransjen, og som omfatter verdifulle programmer og tjenester for hele virksomheten.

Restorative Therapies Group

Restorative Therapies Group (RTG) tilbyr innovative, livsendrende restorative behandlinger og tjenester for å imøtekomme millioner av menneskers behov verden over som lider av en rekke kroniske medisinske tilstander.

Diabetes Group

Diabetes Group (DG) i Medtronic er ledende i verden på avanserte løsninger for diabetesbehandling, deriblant integrerte systemer for diabetesbehandling, behandling med insulinpumpe, systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning og programvare for behandlingsovervåkning samt den beste sakkyndige service for brukere og helsepersonell døgnet rundt.

Last updated: 21 Jan 2015

Section Navigation

Additional information

Norway