Vår historie

Samling av historiske bilder

I dag er vi verdens største medisintekniske selskap, men vi har en beskjeden bakgrunn. Medtronic ble grunnlagt i 1949 som et verksted for reparasjon av medisinsk utstyr av Earl Bakken og hans svoger, Palmer Hermundslie.

Hadde disse to mennene satt seg fore å forandre medisinteknikken og livet for millioner av mennesker? Nei, men de hadde et dyptliggende moralsk formål og en indre driv til å bruke sin vitenskapelige kunnskap og gründerånd til å hjelpe andre.

Den ånden – kombinert med grunnleggernes personlige integritet og lidenskap – ble vår rettesnor og til slutt Medtronics målsetning.

Vår første livsendrende behandling – en bærbar, batteridrevet pacemaker – var grunnlaget for mange flere Medtronic-behandlinger som bruker vår ekspertise i elektrisk stimulering til å forbedre livet for millioner av mennesker.

I årenes løp har vi utviklet ytterligere teknikk for menneskekroppen, så som implementerbare mekaniske enheter, enheter for tilførsel av legemidler og biologisk materiale og kirurgiske instrumenter med avansert energi. I dag brukes vår teknikk til å behandle nesten 40 medisinke tilstander.

Kjerneteknologi

Siden vi begynte å bruke elektrisk stimulering til å behandle uregelmessig hjerterytme på 1950-tallet, har vi utviklet en rekke andre kjerneteknologier og anvendt dem på en rekke innovative medisinske behandlinger som lindrer smerte, forbedrer helsen og forlenger livet for millioner av mennesker over hele verden.

Start kjerneteknologi

Elektrisk stimulering

Bruk av elektrisitet til å fremme normal fysiologi eller undertrykke unormal fysiologi.

Implanterbare strukturelle enheter

Enheter som bruker mekaniske prinsipper og teknikker – så som selvekspanderbare metaller, stillaser, pumper og ventiler – og materialer som er ikke-toksiske, steriliserbare og kan fungere inne i kroppen.

Målrettet levering av legemidler og biologiske midler

Enheter som leverer legemidler og biologiske midler akkurat der hvor de trengs.

Instrumenter som bruker strøm og avansert energi

Kirurgiske instrumenter som bruker strøm eller avanserte energi så som radiofrekvens eller kjølemidler, til å fjerne eller avsmelte vev eller forsegle kirurgiske snitt.

Kirurgisk navigering og bildediagnostikk

Bildediagnostiske systemer og intrumentsporingsteknologi som gjør det mulig for kirurger å se bedre inne i kroppen eller spore kirurgiske instrumenter i kroppen, noe som gjør det lettere for dem å utføre mer nøyaktige og mindre invasive inngrep.

Pasient- og enhetsbehandling

Instrumenter, enheter og informasjonsteknologi som hjelper helsepersonell å diagnostisere medisinske tilstander, overvåke og bedre behandle en pasients medisinske tilstand, eller undersøke og programmere enheter.

Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway