Medtronic-stiftelsen i Europa

Medtronic-stiftelsen støtter kapasitetsutbyggingen hos pasientstyrte, ideelle organisasjoner gjennom partnerskap og finansiering. Disse gruppene arbeider med å utdanne og støtte pasienter og deres familier for å forbedre livet til mennesker med kroniske lidelser. Vårt mål er å

  • gjøre det mulig for pasienter aktivt å ta styring over sin egen helse, spesielt i behandlingen av hjerte- og karsykdommer, smerte, diabetes og bevegelsesforstyrrelser
  • engasjere pasienter fra kulturelle samfunn som ikke har tilgang til helseinformasjon og helsetilbud
  • gi støtte til pasienter gjennom det som kan være vanskelige tider
  • inkludere partnerskap og samarbeid i sponsingen av programmer

Klikk her for mer informasjon om Medtronic-stiftelsen.

Nedenfor er en liste over europeiske og internasjonale grupper.

Europa/internasjonalt

Nederland

Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway