Samfunnsengasjement

I Medtronic er målsetningen å lindre smerte, forbedre helsen og forlenge livet for mennesker. Men målsetningen krever også at vi som selskap opptrer som en god medborger i samfunnet.

Å gi tilbake har lange tradisjoner i Medtronic. Det er noe vi har vært opptatt av siden selskapet ble grunnlagt i 1949. I årenes løp har vi bidratt med over 400 millioner dollar til samfunn over hele verden.

Medtronic-stiftelsen er Medtronics viktigste middel for veldedighet. Vår målsetning er å forbedre helsen for mennesker og samfunn ved å bruke ressurser på områder hvor vi kan gi unike og positive bidrag.

Vi gir fordi vi mener det er riktig å dele ressursene våre med samfunnet. Gjennom partnerskap med samfunnet blir engasjementet virkelig og bidrar til å gi menneskers et sunt og produktivt liv. I alt vårt arbeid er det fremdeles programmer for mennesker som er i en vanskelig sosial og økonomisk stilling som står øverst på prioriteringslisten.

philantropy2014

Medtronic-stiftelsens filantropirapport 2012

PDF

I Europa er Medtronic-stiftelsens støtteordninger fordelt på fire programmer:

CommunityLink-ordningen støtter programmer for helse, utdanning og velferd i land hvor Medtronic har mange ansatte.

HeartRescue->ordningen støtter forebygging og behandling av plutselig hjertesvikt (SCA).

MedLinkordningen river ned hindringer for et kvalitetsmessig helsetilbud ved å utdanne helsepersonell i områder med kritiske helsebehov.

Stiftelsens prestisjeordning i Europa, Patient Link-ordningen, ble opprettet for å hjelpe mennesker med kroniske sykdommer og tilstander. Patient Link-ordningen er partner med nasjonale og internasjonale pasientorganisasjoner som utdanner og støtter pasienter og deres familie og taler deres sak.

Patient Link-ordningens grunnleggende prioriteringer: I samarbeid med våre Patient Link-organisasjoner ønsker vi å

  • gjøre det mulig for pasienter aktivt å ta styring over sin egen helse, spesielt i behandlingen av hjerte- og karsykdommer, smerte, diabetes og bevegelsesforstyrrelser
  • engasjere pasienter fra kulturelle samfunn som ikke har tilgang til helseinformasjon og helsetilbud
  • gi støtte til pasienter gjennom det som kan være vanskelige tider
  • inkludere partnerskap og samarbeid i sponsingen av programmer
Last updated: 8 Jul 2015

Section Navigation

Additional information

Norway