Samfunnsansvar

Siden vår målsetning er så tett knyttet til menneskers velferd, har de ansatte i Medtronic alltid følt et dyptliggende moralsk formål og ansvar. I årenes løp har vi nedfelt denne ansvarsfølelsen i retningslinjer og programmer som bidrar til å holde hverandre ansvarlige, og viser vår forpliktelse overfor alle dem som blir berørt av vårt arbeid.

Medborgerrapport

Medtronics medborgerrapport 2013

Medtronics medborgerrapport 2013

Legesamarbeid

Vårt samarbeid med leger er nødvendig for å utvikle innovative behandlinger som forandrer utallige liv hvert år, og som hjelper oss å oppfylle vår målsetning om å lindre smerte, forbedre helsen og forlenge livet.

Jill-McCarty Dr. Albright Kevin
Lær hvordan forbedret ryggradsbevegelse hjelper lærer i klasserommet Se hvordan lege inspirerer gjennom sitt arbeid med å hjelpe barn Se hvordan en leges innsats for å redusere unødvendige sjokk påvirker liv

Se disse videoene på vårt nettsted.

Leger gir unik klinisk innsikt, hjelper oss å finne nye veier for utvikling av behandlinger, samarbeider tett med oss om teknologiutvikling og lærer opp andre leger i sikker og effektiv bruk av våre behandlinger.

Når leger yter disse tjenestene, er det riktig av medisintekniske selskaper å betale dem deretter – "rettferdig markedsverdi" – samtidig som legenes taushetsplikt i forholdet til pasientene opprettholdes. For å oppnå begge deler må samarbeidet mellom leger og medisintekniske selskaper være basert på solide prinsipper. Alle parter må samarbeide om å sikre åpenhet i forholdet.

Hos Medtronic tar vi vårt etiske ansvar alvorlig. Vi har utarbeidet styrende prinsipper for vårt samarbeid med leger for å sikre at behandlingsbeslutninger fortsatt styres av pasientenes behov og legenes ekspertise.

Ledende på kvalitet

Kvalitet har vært en vesentlig del av vår målsetning siden én av våre grunnleggere, Earl Bakken, skrev den i 1960. Én av de seks grunnsetningene i vår målsetning er:

Å alltid strebe etter at produktene våre skal ha best mulig driftssikkerhet og kvalitet. Å være et forbilde for andre selskaper og være et selskap som er kjent for høye ambisjoner, ærlighet, etisk opptreden og service.

Grafikk: Medtronics komplette medisintekniske kvalitetsmetode

Siden det er liv som står på spill, tar vi ansvaret for kvaliteten svært alvorlig. For oss innebærer dette å:

  • tenke helhetlig om kvalitet – ikke bare med produkter, men med alt vi gjør (se grafikk)
  • ha omfattende, komplette prosesser gjennom hele produktets levetid
  • å ligge et skritt foran – for å forhindre og avdekke problemer tidlig
  • å samarbeide – gjennom arbeid med legene som er nærmest våre produkter og prosesser
  • å være åpne – ved å dele våre forventninger og resultater med alle berørte parter, og ved å påpeke potensielle problemer tidlig

Vår kvalitetsstrategi

Vi vil overgå kundenes forventninger ved alltid å strebe etter overlegen produktkvalitet, driftssikkerhet og pasienttrygghet gjennom effektive, smidige og forskriftsmessige prosesser.

Vi vil fortløpende forbedre våre kvalitetshåndteringssystemer, rette oss etter alle gjeldende lovkrav og sikre kundene utmerkede produkter, prosesser, tjenester og relasjoner.

Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway