Målsetning

Vår målsetning ble skrevet i 1960, og ifølge den er vår viktigste oppgave å bidra til menneskers velferd. Over femti år senere er denne målsetningen fortsatt en etisk rettesnor og en inspirasjon for våre ansatte over hele verden. Den styrer det daglige arbeidet og minner oss på at vår innsats forandrer millioner av menneskers liv hvert år.

Medtronics målsetning

Å bidra til menneskers velferd ved å bruke biomedisinsk teknikk i forskning, utvikling, produksjon og salg av instrumenter eller apparater som lindrer smerte, forbedrer helsen og forlenger livet.

  • Å vokse innenfor de biomedisinske områdene hvor vår styrke og kompetanse er størst. Å knytte til oss medarbeidere, og anskaffe lokaler og utstyr som skaper forutsetninger for å forsterke disse områdene. Å øke kompetansen fortløpende på disse områdene gjennom utdanning og læring. Å unngå områder hvor vi ikke kan tilføre noe unikt og verdifullt. (Mer informasjon om våre behandlinger finnes under Våre behandlinger.)
  • Å alltid strebe etter at produktene våre skal ha best mulig driftssikkerhet og kvalitet. Å være et forbilde for andre selskaper og være et selskap som er kjent for høye ambisjoner, ærlighet, etisk opptreden og service. (Mer informasjon om vår ledende posisjon i bransjen på dette området finnes under Samfunnsansvar.)
  • Å bokføre en rimelig fortjenestefra den løpende driften for å kunne innfri våre forpliktelser, sikre veksten og nå våre mål. (Mer informasjon finnes under Investor Relations.)
  • Å verdsette medarbeidernes personlige verdi gjennom ansettelsesvilkår som tilbyr personlig tilfredsstillelse i arbeidet, trygghet, karrieremuligheter og delaktighet i selskapets fremgang. (Mer informasjon finnes under Stillinger.)
  • Å opptre som en god medborger i samfunnet. (Mer informasjon finnes under Samfunnsansvar.)
Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

Norway