Further, Together

Å endre måten verden opplever helsetjenester på, krever at alle gjør mer, på nye måter og med nye partnere. La oss bringe helsetjenester videre – sammen.

Hva om?

Dette er et spørsmål vi har stilt oss på nytt og på nytt. Det er slik vi i Medtronic har fått hjerter til å slå sterkere og lenger. Det er slik vi har flyttet grensene for hva teknologi kan gjøre i og for kroppen. Det er slik vi vil fortsette å lindre smerter, gjenopprette helse og forlenge liv.

Further, Together - improve the lives of patients together

Men hva om vi kunne gjøre mer?

Hva om vi kunne bidra til å fjerne hindringene for helsetjenester i hele verden?

Hva om vi kunne samarbeide på tvers av det store helsesystemet for å bidra til å løse de største utfordringene for helsetjenester?

Økende kostnader, en aldrende befolkning og byrden av kronisk sykdom berører oss alle. Og ingen enkeltenhet i helsevesenet kan løse disse utfordringene alene. Det er derfor vi går videre. Det er derfor vi er parat til å sette hele kraften i våre teknologier, tjenester, ressurser – og våre mennesker – i samarbeid med nye partnere for å skape en ny tidsalder for helsetjenester.

Meningsfulle innovasjoner. Bedre pasientresultater. Koordinert pleie av høy kvalitet.

Det er mulig.

La oss bringe helsetjenester videre – sammen.

Last updated: 8 Dec 2015

Section Navigation

Additional information

Medtronic Norge AS

Postboks 458
1327 Lysaker
Telefon: +47 67 10 32 00
Fax: +47 67 10 32 10 

Ordre/Kundeservice

Bestillinger til ordrekontoret
Fax : +47 67 10 32 05
E-post : bestilling@medtronic.com

Diabetes:

Produktsupport Diabetes: +47 67 10 32 20
www.medtronic-diabetes.no

Norway